Žebětín - SiSi Dent

O projektu

Výstavba nových ordinací v Žebětíně probíhala formou naší služby „ordinace na klíč“. Původní nebytové prostory musely projít kompletní rekonstrukcí, aby splňovaly současné standardy stomatologického pracoviště. V návrzích bylo počítáno s recepcí, dvěma ordinacemi pro lékaře, technickou místností, OPG místností, denní místností a šatnou.

V rámci tohoto projektu jsme mimo jiné zajistili:

  • zhodnocení stávajících prostor
  • získání potřebných povolení na úřadech
  • celkovou dokumentaci potřebnou pro stavební povolení
  • inženýrské návrhy jednotlivých sítí a médií s využitím našeho dlouholetého know-how s důrazem na ergonomii práce.

 

Vzniklé námi rekonstruované prostory jsme následně vybavili stomatologickou technikou.

Samotná rekonstrukce probíhala po dobu tří měsíců. Nejenom, že jsme zajišťovali veškeré stavební práce, ale navíc jsme formou stavebního dozoru dohlíželi na jejich správné provedení tak, aby bylo vše připraveno na technologii, kterou jsme pro daný prostor navrhli.

Nainstalováním dohodnuté stomatologické techniky byla celá rekonstrukce završena úspěšnou kolaudací.

S lékařkou i nadále spolupracujeme. Naši certifikovaní technici o instalovanou techniku pravidelně pečují formou ročních preventivních prohlídek.

Tým Dent Unit Morava

O projektu

Výstavba nových ordinací v Žebětíně probíhala formou naší služby „ordinace na klíč“. Původní nebytové prostory musely projít kompletní rekonstrukcí, aby splňovaly současné standardy stomatologického pracoviště. V návrzích bylo počítáno s recepcí, dvěma ordinacemi pro lékaře, technickou místností, OPG místností, denní místností a šatnou.

V rámci tohoto projektu jsme mimo jiné zajistili:

  • zhodnocení stávajících prostor
  • získání potřebných povolení na úřadech
  • celkovou dokumentaci potřebnou pro stavební povolení
  • inženýrské návrhy jednotlivých sítí a médií s využitím našeho dlouholetého know-how s důrazem na ergonomii práce.

 

Vzniklé námi rekonstruované prostory jsme následně vybavili stomatologickou technikou.

Samotná rekonstrukce probíhala po dobu tří měsíců. Nejenom, že jsme zajišťovali veškeré stavební práce, ale navíc jsme formou stavebního dozoru dohlíželi na jejich správné provedení tak, aby bylo vše připraveno na technologii, kterou jsme pro daný prostor navrhli.

Nainstalováním dohodnuté stomatologické techniky byla celá rekonstrukce završena úspěšnou kolaudací.

S lékařkou i nadále spolupracujeme. Naši certifikovaní technici o instalovanou techniku pravidelně pečují formou ročních preventivních prohlídek.

Tým Dent Unit Morava

Nově zrekonstruované stomatologické ordinace

Průběh rekonstrukce