Dentální spa - DUO SMILE

O projektu

Rekonstrukce nové ordinace v Brně probíhala formou naší služby „ordinace na klíč“. Původní prostory musely projít kompletní rekonstrukcí, aby splňovaly současné standardy stomatologického pracoviště.

Ordinace vznikala pro účel dentální hygieny, která by doplňovala, dvě stávající ordinace pro zubní lékařky. V návrzích bylo počítáno s čekárnou, jednou ordinací pro dentální hygienu, technickou místností a relaxační místností, ve které byla zahrnuta příprava pro plnohodnotnou ordinaci do budoucna. 

V rámci tohoto projektu jsme mimo jiné zajistili:

  • zhodnocení stávajících prostor
  • získání potřebných povolení na úřadech,
  • celkovou dokumentaci potřebnou pro stavební povolení
  • financování a inženýrské návrhy jednotlivých sítí a médií s využitím našeho dlouholetého know-how s důrazem na ergonomii práce.

 

Vzniklý námi rekonstruovaný prostor jsme následně vybavili stomatologickou technikou.

Samotná rekonstrukce probíhala po dobu dvou měsíců. Nejenom, že jsme zajišťovali veškeré stavební práce, ale navíc jsme formou stavebního dozoru dohlíželi na jejich správné provedení tak, aby bylo vše připraveno na technologii, kterou jsme pro daný prostor navrhli.

Nainstalováním dohodnuté stomatologické techniky byla celá rekonstrukce završena úspěšnou kolaudací.

S lékařkami i nadále spolupracujeme. Naši certifikovaní technici o instalovanou techniku pravidelně pečují formou ročních preventivních prohlídek.

Tým Dent Unit Morava

O projektu

Rekonstrukce nové ordinace v Brně probíhala formou naší služby „ordinace na klíč“. Původní prostory musely projít kompletní rekonstrukcí, aby splňovaly současné standardy stomatologického pracoviště.

Ordinace vznikala pro účel dentální hygieny, která by doplňovala, dvě stávající ordinace pro zubní lékařky. V návrzích bylo počítáno s čekárnou, jednou ordinací pro dentální hygienu, technickou místností a relaxační místností, ve které byla zahrnuta příprava pro plnohodnotnou ordinaci do budoucna. 

V rámci tohoto projektu jsme mimo jiné zajistili:

  • zhodnocení stávajících prostor
  • získání potřebných povolení na úřadech,
  • celkovou dokumentaci potřebnou pro stavební povolení
  • financování a inženýrské návrhy jednotlivých sítí a médií s využitím našeho dlouholetého know-how s důrazem na ergonomii práce.

 

Vzniklý námi rekonstruovaný prostor jsme následně vybavili stomatologickou technikou.

Samotná rekonstrukce probíhala po dobu dvou měsíců. Nejenom, že jsme zajišťovali veškeré stavební práce, ale navíc jsme formou stavebního dozoru dohlíželi na jejich správné provedení tak, aby bylo vše připraveno na technologii, kterou jsme pro daný prostor navrhli.

Nainstalováním dohodnuté stomatologické techniky byla celá rekonstrukce završena úspěšnou kolaudací.

S lékařkami i nadále spolupracujeme. Naši certifikovaní technici o instalovanou techniku pravidelně pečují formou ročních preventivních prohlídek.

Tým Dent Unit Morava

Nově zrekonstruovaná stomatologická ordinace

Průběh rekonstrukce