Centrum rodinného zubního lékařství - KukuDent

O projektu

Rekonstrukce nových ordinací v Brně probíhala formou naší služby „ordinace na klíč“. Původní prostory musely projít kompletní rekonstrukcí, aby splňovaly současné standardy stomatologického pracoviště.

Rekonstruované prostory vznikaly pro účel plně samostatné dentální kliniky. V návrzích bylo počítáno s čekárnou, dvěma ordinacemi pro lékaře, technickou, OPG, sterilizační a denní místností.

Specifikum této rekonstrukce spočívalo v řešení problémů s vlhkostí, která se objevila po předešlé nezdařené kompletní rekonstrukci prostor. Na to, aby prostor splňoval požadavky na zdravotnické zařízení, byla potřebná kompletní sanace (zbavení vlhkosti) obvodových i příčných stěn společně s podlahou. 

V rámci této služby jsme mimo jiné zajistili:

  • zhodnocení stávajících prostor
  • návrh a dodání nábytku do ordinace
  • získání potřebných povolení na úřadech
  • celkovou dokumentaci potřebnou pro stavební povolení
  • financování a inženýrské návrhy jednotlivých sítí a médií s využitím našeho dlouholetého know-how s důrazem na ergonomii práce.

Vzniklý námi rekonstruovaný prostor jsme následně vybavili stomatologickou technikou.

Samotná rekonstrukce probíhala po dobu čtyř měsíců. Nejenom, že jsme zajišťovali veškeré stavební práce, ale navíc jsme formou stavebního dozoru dohlíželi na jejich správné provedení tak, aby bylo vše připraveno na technologii, kterou jsme pro daný prostor navrhli.

Nainstalováním dohodnuté stomatologické techniky byla celá rekonstrukce završena úspěšnou kolaudací.

S lékařkou i nadále spolupracujeme. Naši certifikovaní technici o instalovanou techniku pravidelně pečují formou ročních preventivních prohlídek.

Tým Dent Unit Morava

O projektu

Rekonstrukce nových ordinací v Brně probíhala formou naší služby „ordinace na klíč“. Původní prostory musely projít kompletní rekonstrukcí, aby splňovaly současné standardy stomatologického pracoviště.

Rekonstruované prostory vznikaly pro účel plně samostatné dentální kliniky. V návrzích bylo počítáno s čekárnou, dvěma ordinacemi pro lékaře, technickou, OPG, sterilizační a denní místností.

Specifikum této rekonstrukce spočívalo v řešení problémů s vlhkostí, která se objevila po předešlé nezdařené kompletní rekonstrukci prostor. Na to, aby prostor splňoval požadavky na zdravotnické zařízení, byla potřebná kompletní sanace (zbavení vlhkosti) obvodových i příčných stěn společně s podlahou. 

V rámci této služby jsme mimo jiné zajistili:

  • zhodnocení stávajících prostor
  • návrh a dodání nábytku do ordinace
  • získání potřebných povolení na úřadech
  • celkovou dokumentaci potřebnou pro stavební povolení
  • financování a inženýrské návrhy jednotlivých sítí a médií s využitím našeho dlouholetého know-how s důrazem na ergonomii práce.

Vzniklý námi rekonstruovaný prostor jsme následně vybavili stomatologickou technikou.

Samotná rekonstrukce probíhala po dobu čtyř měsíců. Nejenom, že jsme zajišťovali veškeré stavební práce, ale navíc jsme formou stavebního dozoru dohlíželi na jejich správné provedení tak, aby bylo vše připraveno na technologii, kterou jsme pro daný prostor navrhli.

Nainstalováním dohodnuté stomatologické techniky byla celá rekonstrukce završena úspěšnou kolaudací.

S lékařkou i nadále spolupracujeme. Naši certifikovaní technici o instalovanou techniku pravidelně pečují formou ročních preventivních prohlídek.

Tým Dent Unit Morava

Nově zrekonstruovaná stomatologická ordinace

Průběh rekonstrukce