Zubní ordinace - Uherské Hradiště

O projektu

Projekt nových ordinací v Uherském Hradišti je skvělým znázorněním možnosti spolupráce s našimi klienty. V tomto případě se jednalo o změnu bytových prostor na zdravotnické zařízení ve stádiu výstavby prostor, což vyžadovalo spolupráci s developerem.

Na základě námi dodaného projektu byla potřebná koordinace a dohled na realizaci speciálních požadavků při výstavbě stomatologické ordinace. Zejména se jednalo o rozvody zdravotechniky a elektrotechnické instalace.

V rámci tohoto projektu jsme mimo jiné zajistili:

  • zhodnocení stávajících prostor
  • celkovou dokumentaci
  • financování a inženýrské návrhy jednotlivých sítí a médií s využitím našeho dlouholetého know-how s důrazem na ergonomii práce.

V návrzích bylo počítáno s čekárnou, dvěma ordinacemi pro lékaře, technickou, OPG, denní místností a šatnou. Vzniklý prostor jsme následně vybavili stomatologickou technikou, po které byl projekt završen úspěšnou kolaudací.

S lékařem i nadále spolupracujeme. Naši certifikovaní technici o instalovanou techniku pravidelně pečují formou ročních preventivních prohlídek.

Tým Dent Unit Morava

O projektu

Projekt nových ordinací v Uherském Hradišti je skvělým znázorněním možnosti spolupráce s našimi klienty. V tomto případě se jednalo o změnu bytových prostor na zdravotnické zařízení ve stádiu výstavby prostor, což vyžadovalo spolupráci s developerem.

Na základě námi dodaného projektu byla potřebná koordinace a dohled na realizaci speciálních požadavků při výstavbě stomatologických ordinací. Zejména se jednalo o rozvody zdravotechniky a elektrotechnické instalace.

V rámci tohoto projektu jsme mimo jiné zajistili:

  • zhodnocení stávajících prostor
  • celkovou dokumentaci
  • financování a inženýrské návrhy jednotlivých sítí a médií s využitím našeho dlouholetého know-how s důrazem na ergonomii práce.

V návrzích bylo počítáno s čekárnou, dvěma ordinacemi pro lékaře, technickou, OPG, denní místností a šatnou. Vzniklý prostor jsme následně vybavili stomatologickou technikou, po které byl projekt završen úspěšnou kolaudací.

S lékařem i nadále spolupracujeme. Naši certifikovaní technici o instalovanou techniku pravidelně pečují formou ročních preventivních prohlídek.

Tým Dent Unit Morava

Nově zrekonstruovaná stomatologická ordinace

Průběh rekonstrukce

Jako lékař chci svým pacientům nabídnout služby, které jsou v souladu s moderními světovými standardy. Proto v rámci mého oboru kladu důraz na řemeslně bezvadně odvedenou práci, na vzdělávání a na lidský přístup respektující potřeby a přání mých klientů. Pokud se chci posouvat vpřed, potřebuji, abychom se v těchto hodnotách prolínali i s profesními partnery. Co se technického zázemí týká, plně důvěřuji společnosti Dent Unit Morava. Nejenže dodávají techniku špičkové kvality a zajišťují bezprecedentní servisní služby. Ale zejména lidé, kteří za firmou stojí, ve mně budí pocit, že v případě neočekáváných událostí za mnou stojí silný a ochotný partner.

Čistík opět v PRODEJI